Összefoglalás


Egyiptomban, ahol a régészet rő érdeklődése természetesen az egyiptológiára koncentrálódik, vagyis a ráraókori építmények kutatására és nyilvántartásba vételére, az építészeti fotogrammetriára specifikus feladat hárul. Nevezetesen a templomokban, és a sírokban, található rajzok és a falon lévő ábrázolások beleértve a hieroglifákat is felvételezése. Ez a fotogrammétertől különlegesen finom érzéket és egyiptológiai szaktudást kíván, mert az erősen megrongálódott falfelületeken nehéz megállapítani hogy mi a rongálódás és mi az értékelhető ábrázolás. Az a tapasztalatunk, hogy ezt a problémát sokszor a műszerben, a valóságnál plasztikusabban szemlélhető térmodellen könnyebb eldönteni.

Először foglalkoztunk azzal a problémával amit egy táraókori sír interpretációja és számítógépes digitális rajzi formába való átvitele jelent. Az előzőekben ismertetett kísérleti feladat végrehajtásának eredményeképpen megállapítható, hogy véleményünk szerint az alkalmazott módszer a sír falainak, szobrainak, valamint azok töredékeinek dokumentálására jól használható, hatékony és pontos. A számítógépes rendszerrel létrehozott digitális modell lehetővé teszi a felvételezés állapotának részletes archiválását. Ennek felhasználásával a rendszer, bármely későbbi időpontban végrehajtandó - esetleg számítógéppel támogatott - régészeti, egyiptológiai feldolgozást tesz lehetővé, valamint alkalmazható a restaurálási munkák tervezésének, kivitelezésének és ellenőrzésének támogatásához. Mindezen túl ez a bemutatott eljárás egy bonyolult építmény és a benne található diszitmények teljes rekonstrukcióját, képi összesítését teszi lehetővé viszonylag rövid idő alatt, áthidalva ezzel a kézi rajzolás, szerkesztés számos nehézségét. Az összes régészeti leletet felvételezve és kiértékelve, továbbá azokhoz a szükséges szöveges információkat is hozzárendelve egy számítógéppel kezelt teljes archeológiai dokumentáció készíthető el. [Csáki 88 17]