Az ErdaGIS keretrendszer

Szoftverkörnyezet

 • Operációs rendszer: Windows  XP, W7
 • Grafikai szoftver: Bentley MicroStation GeoOutlook, V8 vagy PowerMap
 • Adatbázis-kezelő szoftver: Microsoft Access vagy ORACLE (ODBC adatbázis kapcsolattal)
 • Hálózat: Windows


A rendszerben tárolt adatok

 • 2D vektor fájlok
 • 3D vektor fájlok
 • Térképre illesztett (transzformált) raszter fájlok A rendszerben megjeleníthetők és használhatók különböző képformátumú adatok, szkennelt térképek. Ezek egyszerűen illeszthetők a tárolt vektoros formátumú adatok vetületi rendszerébe (pl. EOV). A rendszer képes együtt kezelni a képformátumú (légifotók, rasztertérképek stb.) adatokat a tárolt vektortérképekkel. Ennek kivitelezése a rendszer egyik fő erőssége. Hatalmas, több GB méretű ortofotó állományokból képes kiválasztani az a részletet, ami a képernyő területére esik és azonnal megjeleníti azt.
 • Leíró adatok
 • Fényképek, videók, dokumentumok, táblázatok, internet hivatkozások, vagy bármilyen olyan adat, amelyhez Windows alatt megjelenítőprogram társítható.


ProjektekAz ErdaGIS projektkezelős

Az projektet leíró adatokat az adatbázis tárolja speciális adattáblákban. A rendszert ezen táblák szerkesztésével lehet az adott térinformatikai feladatra felkészíteni.

A felhasználó a következő adatokat adhatja meg:

 • állományok neve (vektor és raszter fájlok)
 • rétegek
 • grafikai elemek (vonalak, jelkulcsok)
 • leíró adatokat tartalmazó táblák

Egy gépen tetszőleges számú és tartalmú projekt működhet, amelyek mindegyike egyedi felhasználói felülettel rendelkezhet.

A projektek létrehozását, indítását, törlését és karbantartását a projektkezelő segítségével lehet elvégezni.

A kezelőfelületAz Erda GIS kezelőfelülete

Az a kezdő szintű informatikai ismeretekkel rendelkező leendő felhasználók számára könnyen megtanulható és kezelhető felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Magyarul kommunikál, tehát nyelvi nehézsége nem lesz. A vezérlés ikonokról, illetve menüből történhet. A képernyőn egyszerre több területe is megjelenhet a grafikának. A következő képen a teljes térkép, valamint egy kinagyított részlete látható. A képre kattintva megtekinthető a teljes méretű képernyőmentés.

 

 

Adatlapok

Az egyes grafikai elemekhez (vonal, jelkulcs, stb.) leíró adatok rendelhetők, valamint ezek egymástól színek hozzárendelésével is elválaszthatók. Az rendszer lehetőséget ad az adatlapokon belül betétlapok létrehozására és kezelésére is (pl.: a tulajdoni lap I, II, III részei). Az adatlapok nyomtatásához használt formátumot a felhasználó adhatja meg rich text formátumban, amelyet az elterjedtebb szövegszerkesztők mindegyike (pl.: MS Word, Corel Wordperfect, stb.) képes generálni.

A grafika nyomtatása és szerkesztése

A grafika nyomtatása a Windows-ban alapnyomtatóként kijelölt nyomtatón keresztül lehetséges. A nyomtatás a méretarány megadása után a terület kijelölésével automatikusan indul.
A grafika szerkesztéséhez a MicroStation beépített parancsai, valamint a feladatra szabott parancsok is használhatók.

Geodéziai mérések

Távolság, vetített távolság, poláris, terület mérés.

 

 

Leíró adatok lekérdezése

Az rendszer lehetőséget biztosít a térképelemek leíró adatok szerinti leválogatására. A leválogatást az SQL lekérdező nyelv segítségével végzi el a rendszer. Az SQL lekérdező utasítás összeállítását a rendszer a következő párbeszédablakkal könnyíti meg:

Erda GIS Leíró adatok lekérdezése

 

 

 

 

 

 

A leválogatott adatok megjeleníthetők MS Excel táblázatban vagy a következő ablakban (amelyből a listaelemekre kattintva a rendszer a grafika megfelelő részletét is megjeleníti):

Adatok megjelenítése

Az rendszer lehetővé teszi, hogy az elemzések vagy leválogatások eredményeit különböző - a feladatnak leginkább megfelelő - módszerekkel jelenítsük meg a grafikában. Lehetőség van egyszerű, táblázatos jelentés készítésére, a rendszer ugyanis egy-egy lekérdezés alkalmával az eredményt azonnal Excel táblába tölti be és azután a táblázatkészítés teljes eszköztára rendelkezésére áll Önnek és ennek segítségével színvonalas dokumentációkat tud készíteni.

Tematikus térképek készítése

A rendszer lehetővé teszi tematikus térképek készítését, amelyben a felületek a leíró adatok alapján színezhetők. A leválogatási feltételnél egy kifejezésben több feltétel is megadható, így például a következő ábrán a földrészletek területe

500 m2 alatt          sárga
500 - 2000 m2        zöld
2000 m2 felett          kék

 

 

 

Eloszlások ábrázolása

A leíró adatbázis mezők, mint magassági adatok alapján felületek készíthetők. A következő képeken a fenti tematikus térkép adatait felhasználva a rendszer az épületek terület szerinti eloszlását jeleníti meg kétféle módon.

A szemlélés segítése

Gyakran szükséges, hogy a munkavégzés segítése érdekében az alábbi járulékos információkat megjelenítsük a képernyőn:

 • Nullkörök megjelenítése a pontokon
 • Jelkulcsok méretarány szerinti megjelenítése
 • Leíró adatbázis mezők tartalmának megjelenítése
 • Z koordináta megjelenítése
 • Máretarány kiírása
 • Méretarány szerinti nagyítás beállítása