Irodalomjegyzék


Albertz-Kreiling 1980.
Photogrammetrisches Taschenbuch. Herbert Wichman Verlag. Karlsruhe.

Carbonell H. I977.
La Photogrammétrie arhitecturale en 1975 et 1976. Bulletin de la Société francaise de Photogrammétrie. 67

Csáki Gy.-Veress S. I988.
Application dáune méthode stéréophotogrammétrique assistée par ordinateur a la documentationde la mise a jour dáun tombeau a Thebes CEgypte). c.előadás XI.th INTERNATIONAL SIMPOSIUM IN ARCHITECTURE PHOTOGRAMMETRY Szofia

Csáki Gy. I988.
Számítógéppel támogatott sztereofotogrammetriai eljárás alkalmazása Egyiptomban egy thébai sír feltárásának dokumentálására. TDK dolgozat

Csáki Gy. I989.
Report on study of the rock wall behind the mortuary temple of Queen Hatshepsut and of the ceiling of the sarcophagus chamber of the tomb of Seti I Egypt·in 1989. Az EAD-nek készített beszámoló

Fábián 2. I985.
Magyar ásatás Egyiptomban 1983-84. Tudomány a SCIENTIFIC AMERICAN Magyar kiadása, 4

Fejes I. I988.
Egyiptom '88 expedíció - Doppler-mérések. Geodézia és kartográfia, ISSN 0016-7118 , folyóirat 1988. (40. évf.) 4. sz. A 292-294. old.

Fleckenstein H. I984.
Földi fotogrammetria felhasználási lehetőségei ipartelep felmérésénél. Diplomaterv feladat

Fussell A. I982.
Terrestrial photogrammetry in archaeology. World Archaeology London Vol.14. No.2.

Gast P. 1932.
Eine stereophotogrammetrische Au~nahme vom Ramesseum. Zeitschrift für Vermessungswesen 1

Gross N. I988.
Interaktív térképkészítés és változásvezetés c. előadás GKE vándorgyűlés Székesfehérvár

Gross N. - Veress S. I989.
Interaktív térképkészítés és válltozásvezetés c. előadás GKE továbbképző szeminárium Sopron

Homoródi L. I978.
Fotogrammetria II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest

Kákosy L. I979.
Ré fiai Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Gondolat

Kákosy L Gaál E. I985.
First preliminary report on the Hungarian Excavation at Thebes-West Tomb 32. Acta Archaeologica 37 Akadémiai Kiadó, Budapest

Kákosy L. I985.
Second preliminary report on the Hungarian excavation in Thebes, tomb No 32 (season 1984), uo. 37

Kákosy L. I987.
Third preliminary report on the Hungarian excavation in Thebes, tomb 32 (season 1985-86), uo. 39

Kákosy L. I989.
Dzsehutimesz sírja Thébában. Pyteas Kft. Budapest

Kis Papp L. I98I.
Építészeti fotogrammetria. Műszaki Könyvkiadó, Budapert

Kis Papp L. I989.
A számítógéppel támogatott fotogrammetriai módszerek az épító és építészmérnöki gyakorlatban. Doktori értekezés

Lukács T.-Staudinger J.-Gross N. I986.
Geodéziai és térképészeti munkák automatizálása. Akadémiai Kiadó, Budapest

Tlusty J.-Vosika O. 1964.
Geodetické prace v abusirském pohrebisti v Egypte. Geodeticky a kartograticky obzor 2-3.

Ulrich K. I987.
TOPOCART bewahrte sich bei archaologischen Arbeiten. Jenaer Rundschau 4

Waldhausl P.-Kraus K. I985.
PHOTOGRAMMETRIE FÜR DIE ARCHAOLOGIE LEBEDIGE ALTERTUMSWISSENSCHAFT Verlag Adolf Holzhausens Nfg. Wien