II. A kmerek hitvilága


Kambodzsában, csak úgy, mint sok más országban, a vallásnak, vagy nevezzük inkább hitvilágnak igen erős társadalomformáló ereje volt és van mind a mai napig. Az országban a különböző vallások egy igen érdekes és összetett lélektani és társadalmi struktúrát hoztak létre. A szinkretizmus mindig is meghatározó tulajdonsága volt Kambodzsa vallási életének. Az ősi időktől kezdve vallási életükben fontos szerepet játszott az ősök tisztelete, a hely szellemeinek a neak ta-nak a kultusza. Az emberek életében ezek a szertartások fontosabb szerepet játszottak, mint a hivatalos államvallás.

A khmerek elszántsága és harcias természete elsősorban a hindu vallásból táplálkozik. A khmer harcosok legendásak voltak arról, hogy félelmet nem ismerve, elszántan küzdöttek a csatatéren, az elmúlt korokban épp úgy, mint a huszadik században. Nem szabad azonban abba a hibába esnünk, hogy romantizáljuk ezekeket a harcosokat.

A hadviselés a faluközösség, a törzs férfi tagjainak kötelessége volt. A harci feladat alig terjedt túl a törzsek közti villongásokon, […] vagy a rabszolga szerző vállalkozásokon. Ez a rendszer, amely a 20. században is fennállott, Kambodzsában sajátos provincializmust, a férfi lakosság részénél különös kegyetlenséget és harciasságot fejlesztett ki. (Máté, 1982: 31.)

Mindemellett a khmereket mégis inkább békés, mindig mosolygós természetükről ismerik. Olyan embereknek, akik fáradhatatlanul dolgoznak a rizsföldeken, s akik gyerekkoruktól fogva azt tanulták, részben a buddhizmus közvetítésével, hogy legyenek alázatosak, szorgalmasak és adakozók. A vallások összefonódása vezetett egy olyan hierarchikus, és a későbbiekben egy rendkívül korrupt rendszer létrejöttéhez, mely rányomta bélyegét Kambodzsa egész történelmére.

Kambodzsában a műemlékek és a rajtuk olvasható feliratok alapján tudhatjuk, hogy a khmer uralkodók és az arisztokrácia tagjai a hindu valláshoz közeli tanokat követtek. Ők elfogadták a bráhmanok alkotta papi kaszt hinduista szemléletét. Ezzel szemben a nép körében szinte változatlanul megmaradt a személyesebb és könnyebben érthető ősi animisztikus vallás. E szerint a földet szellemek uralják, akik ott lakoznak az erdőkben, hegyekben és vizekben egyaránt. A buddhizmus nyitottsága és más vallásokkal szemben tanúsított türelme okán máig a legfontosabb vallás Kambodzsában.