Köszönetnyilvánítás


Jelen János és Csáki VeronikaSzeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Jelen Jánosnak, aki hasznos észrevételeivel és szakértelmével nagyban hozzájárult dolgozatom megírásához. Köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsátotta a dolgozat elkészítéséhez szükséges szakirodalmat és figyelmével végigkísérte munkámat.

 ♦

Tiszta szívvel köszönöm szüleimnek, hogy szeretetükkel és mérhetetlen türelmükkel mindvégig támogattak tanulmányaim során. A tőlük kapott információk és a Kambodzsával fűződő érzelmeik nagyban motiváltak témaválasztásomban.