Bevezetés


A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem expedíciója Kákosy László professzor vezetésével 1983 óta ásatásokat folytat a thébai 32-es számú sír feltárására. 1988 január 11.-töl április 11.-ig terjedő időszakban e munkához kapcsolódóan ösztöndíjas expedíciós tagként a helyszínen fotogrammetriai felvételeket készítettem a sír falairól és faltöredékeiről azok korszerű régészeti dokumentálása érdekében.

1989. november-decemberében elkészült a sír nagy részének számítógéppel támogatott fotogrammetriai kiértékelése, és ezen túlmenően elkészült a falak digitális rajza és annak 1:5 méretarányú kirajzoltatása.

1990 márciusában ezen rajzokat az egyiptológusokkal együttműködve a helyszínen összehasonlítottuk az eredeti falakkal és szükség szerint korrigáltuk és kiegészítettük azokat. Jelenleg ezen változtatások átvezetése folyik a FÖMI-ben kifejlesztett digitális térképszerkesztő rendszeren.


A fentebb említett munkálatok kapcsán ismertetem általánosságban a fotogrammetria, és a számítógéppel támogatott fotogrammetria alkalmazási lehetőségeit a régészetben és a műemlék-védelemben. Ezután áttekintem annak speciális egyiptomi feladatait és eddigi felhasználását a rendelkezésre álló források alapján, ezen túlmenően részletesen bemutatom a thébai 32. számú sír dokumentálásánál eddig alkalmazott és a továbbiakra tervezett technológiákat.